Jak budować pewność siebie?

Jak budować pewność siebie?

2 listopada 2016 ‐ Damian Ostrowski ‐ Kategoria: Rynek finansowy

0

Brak pewności siebie może być poważnym problemem zarówno w życiu prywatnym a także w życiu zawodowym. Jednym z problemów osób, które nie są pewne siebie jest brak umiejętności właściwego komunikowania własnych potrzeb. Innym problemem jest ograniczenie takich zachowań, które pozwalają na zapewnienie uzyskiwania sukcesów, co znów wynika z braku umiejętności wychodzenia ze strefy komfortu. Strefa komfortu jest strefą, w której człowiek nie obawia się o reakcje innych. Natomiast stałe przebywanie w strefie komfortu nie pozwala między innymi na realizowanie takich zmian życiowych, które pozwalają na rozwój.
Przełamywanie problemów z pewnością siebie wymaga między innymi decydowania się na takie działania, które mają na celu zdobywanie umiejętności podejmowania otwartej komunikacji. Jednym z problemów osób, które nie mają właściwej pewności siebie jest między innymi obawa przed reakcjami innych osób, co dotyczy zarówno komunikacji jak też zachowań.

Właściwy strój

Jednym z elementów, który buduje pewność siebie jest strój, który pozwala na kreowanie tak zwanej zewnętrznej pewności siebie. Jednocześnie strój pozwala na zapewnienie również odpowiednich interakcji ze strony innych osób.
Natomiast znacznie trudniejsza do zbudowania jest wewnętrzna pewność siebie. Wiele osób wykazuje zachowania pewności siebie na zewnątrz, ale jest rozdarta wewnętrznie. Z tego względu budowanie wewnętrznej pewności siebie wymaga między innymi dobrej znajomości samego siebie, w tym własnych potrzeb, co znów pozwala na odpowiednią autorefleksję.

Co daje pewność siebie?

Umiejętność zachowywania się z pewnością siebie pozwala na zapewnienie między innymi ograniczenia choćby takich zachowań ze strony innych osób, które obniżają wartość naszej osoby. Jednocześnie ważne jest w zakresie posiadania pewności siebie posiadanie między innymi odpowiednich umiejętności dotyczących, choćby asertywnego zachowania czy też właściwej komunikacji. Pozwalają one na budowanie pewności siebie a jednocześnie unikanie również pewnych manipulacji, które mogą wykazywać inne osoby.

Powyższy tekst bazuje na treściach pochodzących z Artykułu o tym „Jak nabrać pewności siebie”.

Odpowiedz