Zmiany warunków wypowiedzenia umowy o pracę

Zmiany warunków wypowiedzenia umowy o pracę

1 kwietnia 2016 ‐ Oskar Jaworski ‐ Kategoria: Prawo

0

Cały czas w naszym kraju panuje rynek pracodawcy, co oznacza, że w przypadku większości zawodów jest więcej chętnych do pracy niż stanowisk pracy. Do nielicznych zawodów, których przedstawiciele mogą dyktować swoje warunki finansowe i nie przejmować się obawą przed utratą pracy należą na przykład programiści czy administratorzy budynków. W innych zawodach na jedno miejsce czeka kilku chętnych i to pracodawca ustanawia stawkę wynagrodzenia. Przepisy prawa pracy są skonstruowane w ten sposób, aby chronić zarówno pracownika, jak i pracodawcę.Dlatego prawie każda sytuacja zawodowa jest ujęta w kodeksie pracy. Zanim zdecydujemy się na jakikolwiek ruch w stronę byłego pracodawcy, by odegrać się za swoje niezadowolenie, warto zasięgnąć porady prawnej.

Utrata pracy a porady prawne

profesjonalny-prawnik

Kancelaria adwokacka KKeller może być dobrym sojusznikiem w podjęciu właściwej decyzji, i co więcej, pomocna w dobrym jej umotywowaniu pod względem prawnym. Jeśli jesteś niezadowolony z utraty pracy warto wiedzieć, że umowa o pracę rozwiązana może zostać rozwiązana na trzy sposoby: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym, żeby nie powiedzieć dyscyplinarnym. Formą najbardziej korzystną jest oczywiście porozumienie stron, najczęściej praktykowane, gdy to pracownik odchodzi znajdując ciekawszą lub lepiej płatną pracę. Jednak nie zawsze strony potrafią się dogadać.

W takiej sytuacji zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, czyli pracownik lub pracodawca jednostronnie zgłaszają wolę rozwiązania umowy o pracę. Aby decyzja wywołała skutki prawne wystarczy dostarczenie go drugiej stronie na piśmie osobiście albo pocztą.

Czas wypowiedzenia umowy  zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od długości zatrudnienia w jednej firmie. W przypadku czasu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy jest to 2 tygodnie, powyżej 6 miesięcy wynosi 1 miesiąc, i 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (strony mogą uzgodnić  krótszy okres wypowiedzenia). W tym czasie pracownik ma prawo do wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc lub jednorazowo.

Odpowiedz