Rodzaj rozliczeń z kancelariami

Rodzaj rozliczeń z kancelariami

12 stycznia 2016 ‐ Oskar Jaworski ‐ Kategoria: Prawo

0

Korzystanie z usług kancelarii prawnej może wiązać się z różnymi kosztami. Oczywiście w największym stopniu na koszty współpracy wpływa doświadczenie danej kancelarii prawnej, jak też to jaki zakres usług dana kancelaria ma świadczyć. W przypadku kancelarii prawnych, które mają zajmować się jedynie pojedynczą sprawą takie koszty będą dużo mniejsze w stosunku do podpisania stałej umowy na obsługę prawną. Z drugiej stron podpisanie stałej umowy na obsługę prawną pozwala na uzyskanie pewności, że dana kancelaria prawna będzie zawsze dostępna w przypadku konieczności skorzystania z jej obsługi. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które najczęściej musza korzystać ze stałej obsługi prawnej i pomocy np. adwokata. Poszczególne kancelarie świadczą usługi zarówno kompleksowe jak też specjalistyczne. Jednocześnie kancelarie mają różne doświadczenie na rynku, co ogólnie zmienia koszt korzystania z usług takiej kancelarii. Kolejną kwestią jest to, jaki adwokat będzie zajmował się daną sprawą.

Formy rozliczeń z kancelariami

prawnik

Kancelarie mają różne formy rozliczania kosztów współpracy. Z jednej strony są to formy godzinowego rozliczania kosztów, które opiera się na opłatach za każdą godzinę, którą prawnik poświęcił danej sprawie.
Inną formą rozliczeń jest ryczałt. Jest to umowna kwota dotyczą prowadzenia danej sprawy, która nie jest zależna od czasu, który prawnik musi poświęcić na jej prowadzenie.
Są również stałe stawki miesięczne w ramach stałych umów. W przypadku firm jest to najlepsza forma korzystania z usług kancelarii prawnych. Stałe umowy mogą być formą abonamentu na usługi prawne, ale wiele firm podpisuje zindywidualizowane umowy na obsługę prawną.

Koszty to nie wszystko

Przy wybieraniu kancelarii prawnych podobnie jak w przypadku wszystkich usługodawców nie można kierować się jedynie kosztami. Skuteczny i doświadczony adwokat najczęściej wymaga zapłacenie za jego usługi znacznie większych pieniędzy.
Jednocześnie koszty obsługi można również zmniejszyć choćby poprzez decydowanie się na korzystanie z części usług za pośrednictwem obsługi internetowej.

Odpowiedz