Zastosowanie e-learningu w innowacyjnych platformach edukacyjnych

Zastosowanie e-learningu w innowacyjnych platformach edukacyjnych

24 stycznia 2016 ‐ Damian Ostrowski ‐ Kategoria: Marketing & PR

0

Gdzie wykorzystuje się e-learning?

Nowoczesny format interaktywnej nauki przyciąga wiele grup docelowych. Standardowo masz do czynienia ze stacjonarnymi formami edukacji, a także z multimedialnymi. Dywersyfikacja metod przekazywania wiedzy jest zazwyczaj najlepsza i podnosi skuteczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych. E-learning to jeden z najszybciej rozwijających się formatów edukacyjnych dostępnych współcześnie. Gdzie można wykorzystać najlepiej platformy e-learningowe, aby wyzwolić ich maksymalną skuteczność. Artykuł odnosi się profesjonalnie do tego problemu.

Interesujące możliwości pobudzania konkurencyjności

Na pewno skuteczny e-learning to efektywna forma poprawy konkurencyjności pracowników na poziomie funkcjonowania działalności gospodarczej. E-learning w znaczący sposób redukuje koszty uruchomienia szkoleń. Model e-learningu stosuje się w sposób mieszany na uczelniach wyższych, renomowanych, uznawanych w kraju i poza granicami za najlepsze. Z jednej strony studenci mają większą dowolność, optymalizują czas chodzenia na zajęcia, zapewniają sobie większy dostęp do różnorodnych specjalizacji. E-learning to docelowo format wykorzystywany w instytucjach użytku publicznego.

Przez e-learning odbywa się dystrybucja wielu nietypowych, specjalistycznych treści. Dzięki temu istnieje szansa szybkiego przekwalifikowania się i zdobycia zupełnie nowych umiejętności. E-learning wykorzystuje się również w warunkach domowych, zamiast standardowych form edukacji. Często bowiem nie ma sensu chodzić na szkolenia stacjonarne. W szkoleniach internetowych postać nauczyciela oddala się. Zamiast tego chodzi o przekazywanie wartościowej treści.

Szerokie wykorzystanie innowacyjnych platform edukacyjnych

Korzystanie z potencjału edukacji multimedialnej ma duży sens. Platformy e-learning wykorzystuje się z powodzeniem w warunkach domowych, w korporacjach, w instytucjach użyteczności publicznej, coraz częściej w szkołach. Skraca się dystans między profesjonalnym wykładowcą a uczniem, co gwarantuje większą efektywność ogólną współpracy. Czy teraz rozpatrzysz wykorzystanie wskazanej formy edukacji?

Odpowiedz