Motywacja samego siebie potrzebna każdemu

Motywacja samego siebie potrzebna każdemu

7 grudnia 2016 ‐ Damian Ostrowski ‐ Kategoria: Marketing & PR

0

Automotywacja to bardzo cenna umiejętność, a może raczej sztuka. Dzięki niej człowiek jest w stanie zrealizować wszystkie indywidualne cele. Jest to bardzo ważny element w świecie biznesu, pozwala osiągać coraz lepsze wyniki oraz zachęcać innych do pracy.

Motywacja w pracy

Możemy wyróżnić dwa rodzaje motywacji – zewnętrzną i wewnętrzną. Ta pierwsza, stosowana przez firmę, menedżerów i inne osoby, wykorzystuje narzędzia finansowe i pozafinansowe. Możliwe jest również motywowanie negatywne, czyli dyscyplinowanie pracowników przez stosowanie systemu sankcji i kar. Najskuteczniejszym rodzajem motywacji jest jednak automotywacja, która pozwala najskuteczniej osiągnąć cele, zarówno zawodowe, jak i prywatne.

Jak się zmotywować?

Pierwszym warunkiem, by uruchomić automotywację, jest zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb. Jeśli nie czujemy się bezpiecznie to trudno zacząć realizować potrzeby samorealizacji. Następnym krokiem do pracy nad motywacją jest po prostu wyznaczanie i realizacja celów. W kwestii wyznaczania celów, eksperci zgodnie radzą, by stosować metodę SMART – czyli sformułować cel, który będzie specyficzny, mierzalny, osiągalny oraz ambitny i określony w czasie. Żeby to zrobić można zadać sobie pytania: w jaki sposób to osiągnę? Czym dysponuje b zrealizować cel? Czy ktoś mi pomoże, czy zrobię to sam? W jakim czasie to zrobię?

Istnieje wiele narzędzi automotywacji, jednak należy dobierać je do typu osobowości. Inne metody sprawdzą się u osób wewnątrzsterownych, które samodzielnie podejmują decyzję oraz polegają na własnych sądach. Te osoby są bardziej ambitne, skłonne do ryzyka i chętniej podejmują się trudnych zadań. Z kolei osobowości zewnątrzsterowne potrzebują wsparcia innych i polegają na ich opiniach, raczej unikają sytuacji ryzykownych i w razie problemów oczekują pomocy z zewnątrz.

Niezależnie od typu osobowości, każdy może zacząć wyznaczać cele i je realizować. Dzięki aplikacji Imigomo.com, proces ten może stać się łatwiejszy. Każdy kto tego potrzebuje, może liczyć na wsparcie trenerów rozwoju osobistego, którzy pomogą wyznaczyć dobrze sformułowany cel. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę internetową.

Odpowiedz