Sporządzanie prognozy raportu wyników

Sporządzanie prognozy raportu wyników

26 stycznia 2014 ‐ Michał Król ‐ Kategoria: Biznes

0

Tak samo jak chcemy wiedzieć ile będziemy zarabiać – jak idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, tak samo Państwo chce wiedzieć ile chcemy zarobić w przyszłych latach. Oczekują więc prognoz finansowych od każdego z przedsiębiorców.

Sporządzenie prognozy wyników nie jest rzeczą prostą. Co prawda istnieją już programy wyliczające dane prognozy za nas, jednak nie zawsze tym programom wierzymy. Wiadomo, komputer może się pomylić, ale my także. Prognozę wyników najczęściej sporządzamy na kilka lat wprzód. W prawie taka prognoza traktowana jest jako instrument wieloletniego planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Zawsze musimy podchodzić do tego w ten sposób, że jest to pewnego rodzaju misja do wypełnienia.

Co powinna zawierać prawidłowa prognoza?

Można to ująć nawet w taki sposób, że określamy wielkość dzbanka, do którego mamy nalać właśnie tyle wody. Każda prognoza powinna być uchwalana przez jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje ona zarówno dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe, oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu ze szczególnym wskazaniem przeznaczenia nadwyżki lub tez sposobu finansowania deficytu, no i oczywiście ostatni czynnik, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Czasami również zamieszcza się w prognozie kwotę długu jednostki wraz ze wskazaniem sfinansowania jego spłaty. To wszystko brzmi jakby było bardzo trudne do osiągnięcia i napisania, odpowiednie doświadczenie i wykształcenie sprawi jednak, że nikt nie będzie miał z tym problemu. Należy pamiętać o tym, aby nasza prognoza była realistyczna. Musi ona uwzględniać zdarzenia , które mają lub mogą w przyszłości mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu.

Odpowiedz