Skladanie sprawozdania finansowego z KPiR

Skladanie sprawozdania finansowego z KPiR

7 lutego 2014 ‐ Michał Król ‐ Kategoria: Biznes

0

Każda spółka jawna wykonująca działalność gospodarczą musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów w taki sposób, aby można było ustalić dochód, starty, podstawę opodatkowania oraz oczywiście wysokość należnego podatku za rok podatkowy i za jego poszczególne okresy. Czy jednak taka spółka musi składać sprawozdania finansowe KPiR?

Różnice w metodach rozliczania

Tak, jeśli prowadzi księgi rachunkowe. W takim wypadku spółka jawna podlega regulacjom zawartym w rachunkowości, które ją do tego zobowiązują. Takie sprawozdanie przygotowuje się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub też na inny dzień bilansowy. Takie roczne sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem firmy, dlatego musi być zgłoszone w rejestrze sądowym.

Natomiast w przypadku prowadzenia przez spółkę jawną księgi przychodów i rozchodów, to nie musi składać takiego sprawozdania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że od każdej zasady jest jakiś wyjątek dlatego też najlepiej sprawdzić to w odpowiednim artykule czy też kodeksie. Wraz ze sprawozdaniem finansowym musimy złożyć do rejestru sądowego inne wymagane dokumenty takie jak ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję sprzedaży VAT, umowę spółki, zestawienie należności i zobowiązań sporządzone przez spółkę oraz ostatni wyciąg bankowy potwierdzony przez bank.

Przy wypełnianiu wszelkich dokumentów oraz składaniu ich pamiętajmy o wzorcu, według którego powinniśmy to zrobić. W przeciwnym razie mogą zostać nieprzyjęte, a nam, przedsiębiorcom serce zacznie bić mocniej. Wszelkie regulacje prawne można znaleźć w odpowiednich kodeksach, aby upewnić się, że to, co robimy jest rzeczywiście dobrze i rzetelnie wykonane, oraz, że nie przyniesie nam kłopotów.

Odpowiedz