Prowadzenie uproszczonego rachunku przepływów

Prowadzenie uproszczonego rachunku przepływów

1 lutego 2014 ‐ Michał Król ‐ Kategoria: Biznes

0

Okres działania firmy dzieli się na różne okresy sprawozdawcze, przez które to przedsiębiorstwo musi być prowadzone w jak najlepszy sposób. Uproszczony rachunek przepływów przedstawia informacje o stanie środków pieniężnych danego przedsiębiorstwa. W takim rachunku można znaleźć środki pieniężne na początek okresu, wpływy i wypływy środków pieniężnych oraz wynik, czyli środki pieniężne na koniec okresu.

Cały rachunek jest jednak bardziej rozbudowany. Osoba, która ocenia przepływy pieniężne przedsiębiorstwa musi zwracać uwagę nie tylko na to jak zmieniają się środki danego przedsiębiorstwa, ale też ważne jest co takie zmiany wywołuje. Dzieje się tak, bo różne przedsięboiorstwa mogę generować te przychody z najróżniejszych źródeł. Można zyskiwać, lub też tracić pieniądze w wyniku podstawowej działalności operacyjnej i handlowej, ale przepływy mogą również wynikać z inwestycji, przedsiębiorstwa przecież mogą kupować lub też sprzedawać swój majątek w różnych formach i w różnym czasie.

Oprócz tego mogą być generowane zmiany gotówki, które wiążą się z zaciąganiem i spłacaniem kredytów i pożyczek. Każda z aktywności finansowych powoduje zmiany w posiadanych środkach pieniężnych. Trzeba więc być świadomym tego, że nasze działania, nawet te najmniejsze mogą zadecydować o losach naszej firmy. Nic nie jest w stanie równać się z satysfakcją z dobrego prowadzenia firmy oraz zyskiwania przychodów, czym wyższych, tym lepiej. Każda zmiana w finansach firmy wywołuje przepływy. W zależności jednak od znaczenia danego przepływu oraz jego wielkości oceniający może chcieć wiedzieć nie tylko ile będzie taki przepływ pieniędzy zawierał, ale też skąd pochodzi.

O czym powinniśmy pamiętać?

Należy pamiętać, że taki rachunek przepływów jest składnikiem rocznego sprawozdania finansowego. Bardzo często ten rachunek nazywa się po prostu sprawozdniem z przepływów pieniężnych. Zawsze taki rachunek sporządza osoba, która bada roczne sprawozdanie finansowe. Każde sprawozdanie jest ważne nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale też dla osób , które z takimi sprawozdaniami się spotykają na codzień. Odczytywanie takiego raportu musi być równie proste, co czytanie książki, wszystko musi być zrozumiałe i napisane takim językiem, aby nie było wątpliwości i problemów z odczytaniem.

Odpowiedz